kontakt


STAVCOM s.r.o.
 STAVCOM s.r.o.,
 Diviacka Nová Ves 460,
 972 24 Diviacka Nová Ves

Telefón: +421 918 388 343
E-mail: stavcom@stavcom.sk
IČO: 36 776 629
DIČ: 20 2237 6180
IČ DPH: SK2022376180
Bankové spojenie TATRABANKA, č. účtu: 26 2204 6504/1100
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 17816/Rkontaktný formulár
Ak nás chcete kontaktovať, môžte využiť možnosť zaslania emailu prostredníctvom nasledovného kotaktného
formuláru